Преди месото и млякото

Разположено на 60 000 дка  земя, стопанството на ферма Недко Недков – Овчарово ЕООД произвежда  хиляди тонове  растителни култури годишно. Приблизителните цифри, съобразени с годишния сеитбооборот, които можем да посочим са следните:

Царевица – зърна ок 25 хил. т. годишно

Пшеница – ок 15 хил. т. годишно

Слънчоглед – ок 5 хил т. годишно

Люцерна – 5-6 хил. т. годишно

В първите години от съществуването на фирмата в село Овчарово, цялата продукция е била предмет на търговия, но сега използваме над 90% от реколтата за нуждите на стопанството. Към настоящия момент, се продава единствено част от слънчогледа, а всичко останало се усвоява от над 6000те животни на фермата.

Целият процес – от засяването до прибирането на реколтата и приготвянето на храната – се следи стриктно от нашите агрономи. На тях е поверена отговорността да подбират най-подходящите сортове растителни култури, които да отговарят и да покриват нуждите на стопанството на Недко Митев Недков, без да се налага да внасяме допълнително фуражи. През годините, професионалистите оправдаха безусловно доверието ни и до момента, растителните култури, които отглеждаме са напълно достатъчни, за да покриват напълно цялото необходимо количество храна за нашите животни.

При обработката на земята и прибирането на реколтата използваме  основно  трактори „Джон Диър“ и комбайни „Кейс“, но разполагаме и с друга многообразна техника и инвентар. За смесване на храната използваме едни от най-големите самоходни миксери. Стремежът ни е процесът по отглеждането и обработката на растителните култури, да бъде максимално улеснен, бърз и ефективен.

Основна цел на ферма Недко Недков – Овчарово, при отглеждането на зърнени култури и тези за фураж,  е да бъдат възможно най-чисти. При нас няма генна модификация. Използването на химически торове е сведено до минимум, а там, където е възможно, са заменени с органичен тор.

Всичко това се налага, за да се запази чистотата на месото и млякото. Всеизвестно е, че храната, която приемат животните, се отразява пряко на месото, но и с още по-голяма сила на млякото, а от там и на производните му – сирене, сметана, кисело мляко и масло.

Не сме забравили и  земята. Напротив. Тя е от първостепенно значение за стопанството на Недко Недков, защото това е първоизточникът на всичко, без което не можем. За нея също се полагат постоянни и старателни грижи. Почвата се обогатява, когато и където е необходимо, а местата и видовете култури, които засяваме се сменят в зависимост от спецификата на всяка култура. Правим най-доброто, използвайки знанията и опита си, за да поддържаме обработваемите си площи  плодородни и в отлично състояние.

Очевидно, че вниманието, което отделяме при отглеждането на нашите растителни култури, не е случайно или породено от влиянието на „модерни“ течения за чиста храна и опазване на природата. Дългогодишната ни практика във фермерството е нашият пътеводител. А, добрият краен резултат, към който винаги се стремим,  е наличен, благодарение на вложените мисъл, грижа и старание във всичко, което правим.